İçerik Pazarlama Nedir?

İçerik Pazarlama Nedir?

İçerik Pazarlama (Content Marketing), tanımlanmış bir hedef kitlenin ilgisini çekmek üzere değerli, ilgili, tutarlı içerikler oluşturup, bunları dağıtmaya odaklı stratejik bir pazarlama yaklaşımıdır. İçerik pazarlamanın içeriği paylaştığı birincil alan dijital mecralardır, içeriklerin belirgin özelliği ise kalitesidir.

İçeriğin oluşturulmasının, herhangi bir sanal tanıtım reklamının yaratılmasının ötesinde olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Şirketlerin ürün/hizmetlerinin tanıtımı için içerik oluşturulmaya başlaması, değişen pazarlama anlayışının bir sonucudur. Elbette sadece içeriğin oluşturulması yeterli değildir, bu içeriğin hedef kitlenin ilgisini çekmek için şirketi en iyi şekilde konumlandırması da gerekir. İçerik yaratma süreci, bir şirket için kendini anlatmasını sağlayan bir çeşit diyalog olarak algılanmalıdır.

Hedef kitleyi belirlemek oluşturulacak içerik için ilk adımdır. Daha sonra yaratılacak içeriğe dayalı reklam mesajının oluşturulması gerekir. İçerik oluştururken, müşterinin ilgisini çekmek ve ürün veya hizmet ile ilgili bilgi alması için müşteriyi teşvik etmek amacıyla içerik kalitesini vurgulamak her zaman için önemlidir.

Etkileyici İçeriklerin Ortak Özellikleri

İlgili

İçerik, anlatılmak istenen ürün veya hizmet ile ilgili olmalıdır. İçeriğin tanıtılan ürün ya da hizmetle ilgili olması bir tüketici için bilginin kullanışlılığı olarak algılanır. İçeriğin ürün veya hizmet ile ilgili olması, direkt o ürün ya da hizmet ile bağ kurulması değil, çağrışımda bulunması, içeriğin bir yerden anlatılan ürün veya hizmeti yakalaması demektir. Bunun sonucunda oluşturulan içerikler, şirket ve müşteri arasında iletişim kurmaya yardımcı olur.

Bilgilendirici

Tüketiciler tarafından anlaşılamayan reklam içeriği, taleplerini olumsuz yönde etkilerken; bilgilendirici içerik, tüketicileri satın almaya ikna eder. Bilgilendirici içerik, potansiyel müşterileri, şirketin ürün ve hizmetleri yaratmak için kullandığı bilgi, beceri ve süreçleri hakkında bilgilendirir. İçerik oluşturmada kullanılan anlaşılır dil, tüketici karar alma sürecini de olumlu şekilde etkiler.

Güvenilir

İçeriğin tüketici tarafından güvenilir olarak algılanabilmesi için, bilgilendirici içerik doğru olmalıdır. Aksi takdirde, güvenilir olmayan içerik, etkileşimli platformlarda tüketici tarafından yoğun biçimde eleştirilmeye başlanır. Bu durumda reklam kampanyası tam ters bir işlev üstlenerek, karalama kampanyasına dönüşebilir.

Değerli

İçerik oluşturma işlevsel ve duygusal değerlerle gerçekleştirilmelidir. İçerik kalitesi, ürün ya da hizmetle ilgili bilgi vermenin yanında, potansiyel müşterilerin ihtiyaçları üzerinde de düşünerek, önerilen bir ürünün/hizmetin müşterilerin sorunlarını nasıl çözebileceğini onlara göstermelidir. Değer üreten içerik, tüketicinin istek, hedef, ilgi alanları ve etik değerleriyle uyumlu olmalıdır. Dolayısıyla içerik, verilen bilgiden bağımsız olarak müşteriye ürün ya da hizmetle ilgili değer katmalıdır.

Özgün

Özgün içerik sadece tüketicilerin ilgisini çekmekle kalmaz aynı zamanda ürünün ya da hizmetin ona özgü hikâyesini anlatır. İçeriğin özgünlüğü, yaratıcı bir düşüncenin ürünü olduğu kadar yarattığı değer, ve içerdiği bilgilerin güvenilir olmasıyla da ilgilidir.

Duyguları Harekete Geçiren

İçerik pazarlamada, duygulara hitap eden, müşterileri heyecanlandıran duygusal ve eğlenceli öğeler yer almalıdır. İçerik pazarlamanın viral etkiye sahip olması için içeriğin pozitif olması ve duygulara hitap etmesi önemlidir.

Mizah

Dozu iyi ayarlanmış mizah, bir içeriğin daha hızlı yayılmasını sağlayan en önemli öğelerden biridir. Reklam mesajıyla iyi dengelenmiş bir mizah anlayışı, tanıtımın amacına ulaşmak için en etkili yollardan biridir.

Hedef Kitleye Uygunluk

Sonuç olarak, içeriğin etkili olabilmesi için, hedef kitlenin gözüyle ve yukarıdaki özellikler düşünülerek hedef kitleye uygun olacak biçimde hazırlanmış olması gerekir.

Tanıtımlarda yukarıdaki özelliklerin birkaçını barındıranilen içeriklerin kullanılması hem farklı tanıtım yöntemlerinin etkinliğini arttırmaya yardımcı, hem de tüketiciye ürün veya hizmeti anlatmanın en etkili yöntemi olarak karşımıza çıkıyor.

İçerik Pazarlamanın Geleneksel Pazarlamadan Farkları

 • Hedef kitlenizin aradığı içeriği sunmanızı sağlar.
 • Bilgilendirici, eğlenceli ve duygulara hitap edici şekilde oluşturulan içerik müşterilerle ortak bir iletişim alanı yaratır.
 • İçerik, belli bir markaya özel olarak oluşturulduğu için marka bilinirliğini artırmak için etkilidir.
 • Ürün ve hizmet içeriği, net bir şekilde belirlenen hedef kitle hızlı bir şekilde paylaşılabilir.
 • Müşteriye ulaşma kanalları potansiyel müşteri tarafından da aktif olarak kullandığı için hedef kitleyle güven temelinde bir ilişki kurmada başarılıdır.
 • Yeni potansiyel müşterileri cezbetmek için çok çeşitli görsel/işitsel (videolar, infografik, sesli içerik, web seminerleri) ve yazınsal (blog gönderileri, sosyal medya ve e-mailler ) araçlara sahiptir.
 • Bir ürüne ya da hizmete neden ihtiyaç olduğunu anlatırken kullanılan dijital ortam tüketiciyi pasif bir konumdan alıp aktif bir pozisyona koyar.
 • İçerik pazarlamanın stratejisi her şirketin kendi ürününe, hizmetine ya da faaliyet alanına göre uyarlanabilir.
 • Oluşturulan içeriğin etkileri hızlı ve kesin bir şekilde ölçülebilir.


Buraya kadar “İçerik Pazarlama Nedir?” sorusunu yanıtadık, şimdi ise konuya ters yönden bakalım:

İçerik Pazarlama Ne Değildir?

Sadece metin yazarlığı değildir

İçerik pazarlama, hem satışları, hem de marka bilinirliğini artırma açısından günümüzün en etkin pazarlama araçlarından birisidir. Sonuçları çok hızlı, ölçümleri keskindir. Oluşturulan içerikler, hedef müşteriyi istenen şekilde hareket etmeye yönlendirir. Video, görsel, anket gibi çok sayıda farklı araca sahiptir.

Sadece reklamcılık değildir

İçerik pazarlama, sadece bir ürünün veya hizmetin satın alınmasını amaçlayan ürün reklamcılığı değildir. İçerik pazarlama, marka mesajlarını güçlendiren, ürün ya da hizmeti çarpıcı bir içerikle ilişkilendirerek hedef kitleyle buluşturan çok katmanlı, analitik bir pazarlama yaklaşımdır.

Sadece satış sürecinin bir parçası değildir

Etkin bir şekilde yapıldığında, içerik pazarlama bir şirketin konumlandırması ile ilgilidir. Bununla birlikte, içerik pazarlama bir şirketin hikâyesini anlatmak için yapılan ve müşteri ile ortak bir zemin yaratmak için oluşturulan tanıtım şeklidir. Tıpkı bireylerin sosyal hayatta var olabilmeleri için diğer insanların güvenini kazanması gerektiği gibi, şirketlerin de piyasada var olabilmeleri için potansiyel müşterilerinin güvenini kazanmaları gerekir. Dolayısıyla satışı arttırma eğilimi dışında, marka bilinirliği ve görünürlüğü için etkilidir.

Bir şirketin ürününün ya da hizmetinin doğru algılanabilmesi için tüketicilerin hangi markayı tercih etmeleri gerektiğinin yanında, o markanın ve şirketin hangi değerlerle ilişkili olduğunu ve çalışanlarının müşterilerin ihtiyaçlarını nasıl karşıladıklarını bilmeleri gerekir.

Güçlü markaların arkasında, kiminle iletişime geçtiğinizi bilebileceğimiz birer hikâye bulunur. İçerik pazarlamanın yolu, hedef kitlenize bu ve buna benzer hikâyeleri anlatmaktan geçiyor.

Neden İçerik Pazarlamaya Yönelmeliyim?

İçerik pazarlama yeni müşterilere ulaşmak için ekonomik, hızlı ve kolay bir yol. Eğer içeriğiniz samimi ve değerliyse, web sitenizdeki blog yazılarınız tüketicinin satın alma davranışını etkilemede önemli rol oynuyor.

 • Ignite Spot’un Amerika’da yaptığı bir araştırmaya göre;
  – İnternet kullanıcılarının %77’si blog yazılarını takip ediyor.
  – %81’i blog yazılarındaki bilgilere güveniyor.
  – Blog içeriklerindeki tavsiyeler %61’inin satın alma kararlarını etkiliyor.
  – %82’si markalar ile ilgili içerikler okurken keyif alıyor, %90’ı ise içerikleri faydalı buluyor.
  – %70’si ise blog yazılarından şirketler hakkında reklamlara oranla daha çok bilgi sahibi olduğunu belirtiyor.[1]
 • Türkiye’deki istatistiklere baktığımızda 42 milyonu aktif sosyal medya kullanıcısı olan 79 milyonluk nüfusun 46 milyonu internete bağlanıyor. 35 milyon internet kullanıcısı ise her gün online oluyor.
 • Statista İstatistik Portalı’nın projeksiyonuna göre 2015 yılında 27 milyon aktif Facebook kullanıcısı, 2022 yılında 11 milyon kişi artarak 38 milyona ulaşacak. Bu durum Facebook’u Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformu yapıyor.
 • Türkiye’de internet kullanıcılarının %55’i sosyal medya reklamlarından, %50’si içerik paylaşımlarından etkilenerek alışveriş yapıyor. [2]
 • İnternet kullanıcılarının %26’sı sosyal medya paylaşımları üzerinden markaların web sitelerindeki içeriklere yönlendiriliyor. Dünya ortalamasının %19 olduğu sıralamada Türkiye 5. sırada yer alıyor.
 • Şirketlerin genel pazarlama bütçesi içerisinde içerik pazarlamasına ayırdığı bütçe %32 ile %38 arasında değişiyor ve giderek artması bekleniyor.[3]
 • Eğer bir içerik kaliteli ise sosyal medya yolu ile paylaşılabiliyor, arama motorlarında markanız yukarıda çıkıyor.
 • E-mail yoluyla şirketler tarafından değil, okuyan ve gönüllü marka temsilciniz olan müşterileriniz tarafından ilgileneceğini düşündüğü kişilere iletiliyor.
 • İçerikler dizüstü bilgisayarınız, tabletiniz ve mobil telefonunuz üzerinden rahatlıkla okunup anında paylaşılabiliyor.
 • Dijital pazarlama firması Blue Glass’ın araştırmasına göre sosyal medyada en sık kullanılan pazarlama yöntemi içerik paylaşma. Sosyal medya kullanan şirketlerin % 79’u tanıtımları için kendi web sitelerinde içerik paylaşmayı tercih ederken, %74’ü sosyal medya hesaplarından içeriklerini paylaşmayı ve %63’ü ise e-bülten paylaşmayı tercih ediyor.
 • İçeriğin kalitesi sosyal medya reklamlarını kullanan şirketler için en önemli ölçüt. Çünkü internet kullanıcıları değerli buldukları içerikleri isteyerek paylaşıyor ve yakın çevresine okumasını öneriyor.
 • Yine aynı araştırmaya göre şirketlerin %69’u içerik pazarlamayı marka bilinirliğini arttırmak, % 62’si müşteri sadakati sağlamak ve % 68’i yeni müşteri kazanmak için kullandığını belirtiyor.
 • Bu şirketlerin %62’si içerik pazarlama için dışarıdan destek (outsource) alıyorlar.[4]
 • Markanızın doğru hedef kitleye ulaşması ve yayılması için sadece içerik üretmek yeterli değil. İçeriğinizin özgün ve sıradışı olması gerekiyor ki dikkat çeksin, tüketicilere katkısı olsun ve insanlar samimiyetine güvenerek yakınlarına tavsiye edebilsin. Unutmayın, etkili bir içerik sosyal medya kullanıcıları tarafından her zaman ödüllendirilir.

Eğer içerik pazarlamanın önemine ikna olduysak, şimdi bir adım daha atmanın tam zamanı. Araştırdık, okuduk, tasarladık. Okunmaya değer bir içerik hazırlayıp blogunuza koyduk. Peki, tüm bu çabalar sonunda en iyi sonucu nasıl alabileceğinizi biliyor musunuz?

İçerik Pazarlama ve Sosyal Medya

İyi bir içerik olmadan sosyal medya markanızın tanıtımı için bir işe yaramaz. Aynı şekilde zaman harcayarak hazırladığımız içerik, doğru sosyal medya araçları kullanmadan ilgili kitleye ulaşamaz. İçerik pazarlama ve sosyal medya, arabanız ve tekerleri gibidir. Arabanızın tekerlekleri yoksa son model bir arabaya sahip olmanız bir şey ifade etmez. Üzerine düşünülmemiş, çalakalem hazırlanmış bir içeriği hiç bir sosyal medya ağı ile pazarlamanız mümkün olmaz.

Kullanıcılar yararlı bir bilgi içermeyen, duygulara hitap etmeyen ve samimi olmayan içerikleri ayırt etmekte oldukça ustalar. Onlar içeriğinizi paylaşmaya değer bulmadıkça reklam bütçenizi arttırmanızın bir anlamı yoktur. Ayrıca özenerek hazırlanan bir içeriği, sosyal medya ağlarını stratejik olarak kullanmadan -tanıtımların sonuçlarını değerlendirmeden, ürüne/ hizmete göre hangi sosyal medya ağını kullanmanız gerektiğini planlamadan- hedef kitleye iletemezsiniz.

Hedef kitleye ulaşmak için hangi sosyal medya ağının markanız için uygun olduğunu bilmeniz gerekir. Facebook, Instagram, Twitter ve Linkedin’in farklı kullanım amaçları ve kullanıcıları olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir. Sosyal ağ sitesi olan Facebook, diğerlerine göre daha çok kullanıcıya sahip olsa da, her birini farklı amaçlarla kullanan potansiyel müşteriler olduğunu unutmamak lazım. Bu yüzden blogunuzdaki içeriği hem markanızın hem de sosyal medya kullanıcılarının özelliklerinin farkında olarak dağıtmalısınız. Örneğin bütün sosyal medya ağlarından aynı anda reklam vermeniz akıllıca bir çözüm değildir. Zaten artan reklam harcamalarınız sebebiyle uzun bir süre bunu devam ettirmeniz de mümkün olmayacaktır. Unutmayın ki markanızın özelliklerine en uygun sosyal medya ağını belirlemeniz zaman ve deneyim gerektirir. Zamanı iyi kullanmak içinse sonuçları izlemek, analiz etmek ve yorumlamak gerekir.

Kaynakça

[1] Hood, Eddy. (2013). The Small Business Marketing Idea (Infografic). http://blog.ignitespot.com/blog/small-business-marketing-idea
[2] The Statistical Portal (2013). https://www.statista.com/statistics/303730/social-media-targeting-effectiveness-selected-countries/
[3]  The Statistical Portal (2013).  Share of online consumers who have forwarded a link to an article about a brand or product as of March 2013, by country https://www.statista.com/statistics/303779/online-brand-article-sharing-country/
[4] Gardner, Oli. (2012). The Content Marketing Explosion. https://unbounce.com/content-marketing/the-content-marketing-explosion-infographic/

——————- 0 ——————-

İçerik pazarlama hizmetimiz hakkında bilgi almak için lütfen aşağıdaki formu doldurun:

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.